Aktualności

Nowe konto od 1 lipca 2018 roku.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający – Zakład Administracji Budynków działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 poz. 1579), unieważnia postępowanie, pn. „Całodobowa ochrona fizyczna (wewnątrz i na zewnątrz) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4”.

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w Zakładzie Administracji Budynków w Stalowej Woli.