Działalność

Zakład prowadzi działalność:

Na obszarze miasta Stalowa Wola na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 1996r. Nr.13 poz.74 z póżn. zmian.)
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (Dz.U. Nr. 155 poz. 1014) i przepisów wykonawczych.
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  (Dz.U.Nr. 9 , poz.43 z póżn. zmian.)
 • ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz.U.Nr. 21 , poz. 124 z póżn. zmian.)

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym zadaniem zakładu wynikających ze Statutu Zakładu są:

 • gospodarka zasobami mieszkaniowymi
 • administrowanie i eksploatacja mieszkaniowym
  i użytkowym zasobem gminy
 • przeprowadzanie remontów w obrębie wspólnot
  mieszkaniowych
 • usuwanie awarii i naprawy instalacji: wod-kan,
  gazowej i elektrycznej w jednostkach pozostającej
  w strukturze organizacyjnej miasta.

Ponadto w ramach zadań zleconych przez organ założycielski realizowane są wnioski wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców w zakresie:

 • remonty chodników przyblokowych
 • sytuowanie, remonty piaskownic wraz z wymianą piasku
 • montaż i naprawy ławek oraz urządzeń zabawowych
 • wycinki i podcinki drzew i krzewów
 • oznakowanie dróg wewnątrzosiedlowych
 • wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Nieruchomości, którymi zarządzamy

1-go Sierpnia 11
Brandwicka 49
Brandwicka 57
Brandwicka 7
Broniewskiego 15
Broniewskiego 21
Broniewskiego 23
Broniewskiego 28
Energetyków 27
Energetyków 35
Hutnicza 8
Jagiellońska 11
Jagiellońska 17
Jaśminowa 2

Kilińskiego 2
Kochanowskiego 12
Kościuszki 10
Kościuszki 19
Kościuszki 21
Kwiatkowskiego 1
Kwiatkowskiego 3a
Kwiatkowskiego 4
Lipowa 124
Mickiewicza 18a
Ogrodowa 1
Ogrodowa 2
Okulickiego 24
Orkana 1

Orzeszkowej 7
Podleśna 2
Polna 3a
Poprzeczna 5
Reja 1
Reja 4
Rozwadowska 2
Rozwadowska 21
Rozwadowska 37
Rozwadowska 5
Rozwadowska 6
Rynek 33
Siedliska 12
Skoczyńskiego 28

Sobieskiego 11
Sobieskiego 12
Staszica 14
Staszica 15b
Staszica 3a
Witosa 15
Witosa 4
Witosa 5
Wolności 10a
Wyszyńskiego 7a
Zacisze 4

Ponadto administrujemy:

 • garaże
 • place zabaw
 • boiska
 • parkingi

Budynek przy ul. Jagiellońskiej

b. Budynek Dyrekcji HSW

Budynek Politechniki Rzeszowskiej

Budynek KUL ,wydział inżynierii materiałowej