TT/1747/06/2018                                                                                                                                                                                                   Stalowa Wola, 18 Czerwca 2018 r.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Zakład Administracji Budynków działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 poz. 1579), unieważnia postępowanie, pn. „Całodobowa ochrona fizyczna (wewnątrz i na zewnątrz) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4”. Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie późniejszym niż ogłoszenie o zamówieniu z przyczyn informatyczno-technicznych oraz niezgodność względem siebie wskazanych wyżej dokumentów w zakresie warunków udziału w postępowaniu, podmiotu Zamawiającego oraz innych informacji których techniczna możliwość zmiany wykracza poza art. 38 ust 4 oraz 4a. Kontynuując procedurę Zamawiający naruszyłby art. 36, art. 41 oraz art. 42 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.