Zarząd

Sławomir Buczek

Dyrektor Zakładu

tel. +48 15 842 05 43 w. 217

e-mail: sbuczek@stalowawola.pl

Andrzej Zaręba

Kierownik Działu Administracji

tel. +48 15 842 72 04 w. 202

e-mail: azareba.zab@stalowawola.pl

Nadzór nad całokształtem działalności Jednostki sprawuje:
Prezydent Miasta Stalowa Wola